CLP/GHS symbolen en gevarenklassen

 

GHS01 - Explosief

 • Explosieven
 • Zelfontledende stoffen
 • Organische peroxiden

GHS02 - Vlam

 • Ontvlambare stoffen
 • Pyroforen
 • Zelfverhitting
 • Stoot ontvlambaar gas uit
 • Zelfontledende stoffen
 • Organische peroxiden

GHS03 - Oxiderend

 • Oxidatiemiddelen

GHS04 - Gascilinder

 • Gassen onder druk

GHS05 - Bijtend

 • Bijtend voor de huid/brandwonden
 • Oogletsel
 • Bijtend voor metalen

GHS06 - Ernstige toxiciteit

 • Acute toxiciteit (dodelijk of toxisch)*

* Het GHS-symbool voor acute toxiciteit wordt 

gebruikt voor minder ernstige toxiciteit.

GHS07 - Acute toxiciteit

 • Irriterend (huid en ogen)
 • Huidallergeen
 • Acute toxiciteit (schadelijk)*
 • Verdovende effecten
 • Infectie van de luchtwegen
 • Gevaarlijk voor ozonlaag (niet verplicht)

Het GHS-symbool voor ernstige toxiciteit wordt gebruikt voor dodelijke en ernstige toxiciteit.

GHS08 - Gezondheidsgevaar 

 • Kankerverwekkend
 • Mutageniteit
 • Voortplantingstoxiciteit
 • Sensibilisatie van de luchtwegen
 • Doelorgaantoxiciteit
 • Aspiratietoxiciteit

GHS09 - Milieu

 • Toxisch voor het aquatisch milieu
Sorteer op
© 2018 - 2022 BHV046.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel